Przyrodniczy MIT: Kurs języka angielskiego poziom C1 nabór dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”  (nr wewnętrzny projektu: CN/POWER/7/2019)  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, informujemy o prowadzonej rekrutacji na kurs języka angielskiego – poziom C1 – tylko pracownicy badawczo-dydaktyczni lub dydaktyczni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
Nabór prowadzony jest na:
Kurs języka angielskiego – poziom C1.

Ilość miejsc: 15; 1 grupa 15 osobowa

Ilość godzin do zrealizowania:
160 h dydaktycznych na 1 grupę

Wymagania: kadra badawczo-dydaktyczna lub dydaktyczna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Okres realizacji kursu: 2021/2022

Działanie jest realizowane w ramach Zadania 5 – „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 26 lutego 2021 r. do godz. 12.00. Należy je dostarczyć w wersji elektronicznej przesyłając skan na e-maila: , a następnie przekazać pocztą wewnętrzną w formie papierowej.

Załączniki:

1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ, KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ w projekcie „Przyrodniczy MIT – program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie do wyzwań nauki 2.0” do zadania nr 5 „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”   oraz zadania nr 7 – „Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli” (POBIERZ).
2) Załącznik nr 1 a i 2 a – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY– kadra dydaktyczna (POBIERZ).
3) Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POBIERZ).
4) Załącznik nr 4 – ARKUSZ SAMOOCENY KOMPETENCJI (POBIERZ).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Katarzyna Ruczkowska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.

Zachęcamy do udziału w projekcie!