Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Drodzy Studenci,

ukazało się Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

W związku z nadal trwającą w kraju epidemią COVID-19 w  semestrze  letnim  w  roku akademickim  2020/2021  zajęcia  dydaktyczne  na  wszystkich  kierunkach  studiów wyższych  stacjonarnych  i  niestacjonarnych,  studiach  podyplomowych  i  kursach dokształcających,  studiach  doktoranckich  oraz  w  szkole  doktorskiej  realizowane są  z wykorzystaniem metod i technik kształceniana na odległość (z zastrzeżeniem §2 Zarządzenia).

Pełna treść zarządzenia zawierająca szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dostępna jest tutaj.