Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Włochami – CANALETTO

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie przypominają o możliwości składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską – CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Termin składania wniosków: 19 marca 2021r. godz. 15:00

Dziedziny:

  • matematyka, fizyka, chemia,
  • kosmos,
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • medycyna i zdrowie.

Wnioski dotyczące innych obszarów tematycznych będą pozostawione Dziedziny bez rozpatrzenia.

Finansowanie:
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów podróży
  • pokrycie kosztów pobytów naukowców z wyłączeniem finansowania samych badań.
  • Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

W ramach Projektu możliwe jest finansowanie rocznie 2 pobytów trwających maksymalnie 12 dni każdy lub 1 pobytu trwającego maksymalnie 12 dni i 1 projektu trwającego maksymalnie 30 dni.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł (koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne)

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech.

Wnioski złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie NAWA]