EDUPORTAL – archiwacja egzaminów

Aby zarchiwować egzamin:

Ikona pozwala pobrać wybrany jako plik PDF. Możemy wybrać dowolną wersję egzaminu w przypadku kilku podejść studenta.