II edycja Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska

W dniu 05.02.2021 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w formie online odbyła się II edycja Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska. Organizatorem spotkania był zespół pracowników z Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego.

  
 
Wielką Lekcję Inżynierii Środowiska otworzyła dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor Ds. Studenckich i Dydaktyki. Następnie przedstawiono ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a szczególnie dotycząca kierunku Inżynieria Środowiska, realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji. W ramach Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska przedstawiono 9 wykładów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.
 
W sumie w II edycji Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska udział wzięli uczniowie i nauczyciele z 11 szkół z terenu woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, takich jak: Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, Zespół Szkół nr 1 w Łukowie, Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu,, Zespół Szkół Nr1 w Rzeszowie, VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, ZSO I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim, Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.
 
Link do filmu prezentującego kierunek Inżynieria Środowiska realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podano poniżej:
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie