Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu