Przyrodniczy MIT: Kurs języka angielskiego dla kadry badawczo-dydaktycznej – NABÓR

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”  (nr wewnętrzny projektu: CN/POWER/7/2019)  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, informujemy o prowadzonej rekrutacji na specjalistyczny kurs języka angielskiego z terminologią nauk przyrodniczych dla kadry badawczo-dydaktycznej.

 

Nabór prowadzony jest na:
1) Specjalistyczny kurs języka angielskiego z terminologią nauk przyrodniczych – poziom B2.
2) Specjalistyczny kurs języka angielskiego z terminologią nauk przyrodniczych – poziom C1


Ilość miejsc:
24; 2 grupy po 12 Uczestników


Ilość godzin do zrealizowania:
160 h dydaktycznych na 1 grupę


Wymagania:
kadra badawczo-dydaktyczna, która w swojej codziennej pracy badawczo-dydaktycznej wykorzystuje specjalistyczny język angielski związany terminologią weterynaryjną i zoologiczną.

Okres realizacji kursu:
2021/2022

Działanie jest realizowane w ramach Zadania 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 12 lutego 2021 r. do godz. 12.00. Należy je dostarczyć w wersji elektronicznej przesyłając kolorowy skan na e-maila: , a nastepnie przekazać pocztą wewnętrzną w formie papierowej.

Załączniki:

1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ, KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ w projekcie „Przyrodniczy MIT – program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie do wyzwań nauki 2.0” do zadania nr 5 „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”   oraz zadania nr 7 – „Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli” (POBIERZ).
2) Załącznik nr 1 a i 2 a – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY– kadra dydaktyczna (POBIERZ).
3) Załącznik nr 2aa – OŚWIADCZENIE – kadra dydaktyczna
(POBIERZ).
4) Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(POBIERZ).
5) Załącznik nr 4 – ARKUSZ SAMOOCENY KOMPETENCJI
(POBIERZ).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Katarzyna Ruczkowska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.

Zachęcamy do udziału w projekcie!