Nowe kierunki w ofercie studiów II stopnia!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w ofercie studiów II stopnia: 

 

  • AGROLEŚNICTWO (Wydział Agrobioinżynierii)

Absolwenci kierunku studiów II stopnia agroleśnictwo będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w  gospodarce rolniczej i leśnej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a także innowacyjnych rozwiązań procesów technologicznych, mechanizacji prac, logistyki oraz zarządzania i ekonomiki. Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska, a także w doradztwie, zarządzaniu produkcją i dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej. Ponadto będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych, firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska, zalesianiem użytków rolnych oraz planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych. 

 

  • ZARZĄDZANIE W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MLEKA (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki)

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi kierunku II stopnia zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka na organizację i nadzór procesu produkcji mleka surowego i podstawowych produktów mleczarskich, włącznie z zaprojektowaniem linii technologicznej i opracowaniem technologii produkcji nowego wyrobu z ich ekonomiczną kalkulacją. Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładach mleczarskich, jak również systemów logistycznych. W zakresie kontynuacji studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w przemyśle spożywczym, w tym w branży mleczarskiej oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent może również ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

 

 

Rekrutacja na studia II stopnia trwa do 22 lutego br.

 

Internetowa rekrutacja