Przyrodnicy dla WOŚP!

Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wspierają i włączają się w 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Tegoroczna zbiórka dedykowana będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Zachęcamy do dokonywania darowizn w ramach zbiórki realizowanej przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych:
Konto 29. Finału: 18 1140 1010 0000 5244 4400 1129
Tytuł przelewu: Darowizna –  29. Finał WOŚP

Więcej informacji o organizowanych zbiórkach, zrzutkach i aukcjach znajduje się na stronie 29. Finału WOŚP www.wosp.org.pl/wspieraj

Każda trafna i skuteczna pomoc drugiemu w potrzebie jest jak najbardziej pożądanym zachowaniem społecznym. Gdy pomagamy innym uruchamia się w nas myślenie, zgodnie z jedną z najsilniejszych zasad wpływu społecznego – regułą wzajemności. Pomaganie z potrzeby serca zwiększa poziom endorfin — tzw. hormonów szczęścia.