Programy otwartego publikowania Springer i Elsevier w 2021 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. wznowiony został program publikowania otwartego Elsevier (z pulą 1500 darmowych artykułów na 2021 r.) oraz Springer (z roczną pulą 2176 artykułów).

Program pozwala autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich na publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer oraz czasopismach hybrydowych i Gold Open Access Elsevier.

 

Koszty publikacji artykułów OA w ramach programów pokrywane są z opłat za licencje krajowe Springer oraz Elsevier ze środków pochodzących z MNiSW.

Afiliacja autorów w obu programach jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach.

Program Elsevier jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów zgłoszonych do czasopisma (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r. – artykuły można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji.
Po wyczerpaniu puli w programie A nadal dostępna będzie zniżka w ramach programu B.

Program Springer obejmuje artykuły przyjęte do publikacji w wybranych czasopismach wydawcy w 2021 r. Po wyczerpaniu darmowej puli artykuły automatycznie zostaną opublikowane subskrypcyjne (z możliwością odpłatnej opcji OA).

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronach WBN:

Program Elsevier – https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

Program Springer – https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa