Czy dokarmiać dzikie zwierzęta odpowiada profesor Piotr Czyżowski

Dr hab. Piotr Czyżowski, prof. uczelni z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa wyjaśnia zagadnienie dokarmiania dzikich zwierząt. 

 

Program 1 PR, 26.01.2021 r. (czas od 2:45)