Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska

22 stycznia 2021 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w formie online odbyła się Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska. Organizatorem spotkania był zespół pracowników z Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego.

Wielką Lekcję Inżynierii Środowiska otworzyła dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor Ds. Studenckich i Dydaktyki. Następnie przedstawiono ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a szczególnie dotycząca kierunku Inżynieria Środowiska, realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji. W ramach Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska przedstawiono 9 wykładów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

 

 

W sumie w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska udział wzięły 283 osoby z 7 szkół z woj. lubelskiego, takich jak: XI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 im. KEN w Puławach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Link do filmu prezentującego kierunek Inżynieria Środowiska realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można obejrzeć pod tym adresem.

Serdecznie zapraszamy na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie!