Zmarł Profesor Tadeusz Głuski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Dr. hab. Tadeusza Głuskiego, prof. nadzw.

Wieloletniego pracownika naukowego

i Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Odszedł wybitny Profesor, wspaniały Człowiek, oddany ludziom i sprawom Uczelni i Wydziału.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Dziekan i Kolegium Wydziału Inżynierii Produkcji oraz pracownicy Uczelni

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.01.2021r. (środa) o godz. 13:00
w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie.