Zmarł Profesor Janusz Laskowski

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.

 

Prof. dr. hab. inż. Janusza Laskowskiego

 

Wieloletniego pracownika naukowego,

Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

kierownika Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego.

 

 

Odszedł wybitny Profesor, wspaniały Człowiek, oddany ludziom, sprawom Uczelni i Wydziału.

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym

składają Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Dziekan i Kolegium Wydziału Inżynierii Produkcji oraz pracownicy Uczelni

 

***

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele Św. Urszuli Ledóchowskiej,
ul Roztocze 1, w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00.
Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej