Pracownicy Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu zapraszają do publikowania w czasopiśmie “Sustainability”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką krajobrazu lub planowania przestrzennego, do publikowania wyników swoich badań w czasopiśmie “Sustainability” wydawanym przez MDPI (70 pkt. według MEiN; IF 2.57) w ramach Special Issue pt. „Quantifying Landscape for Sustainable Land Use Planning”. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2021 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące Special Issue dostępne są pod poniższym linkiem:
Zapraszam serdecznie.
dr Szymon Chmielewski
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej