Pracownicy Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych zapraszają do publikowania w czasopiśmie “Animals”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni do publikowania swoich wyników badań w czasopiśmie “Animals” wydawanym przez MDPI (100 pkt. według MEiN; IF 2019: 2.323; ISSN 2076-2615) w ramach Special Issue nt. “Tumours and Leukocyte Research in Livestock and Company Animals”.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikając na poniższy link:
dr Urszula Lisiecka
dr Dorota Pietras-Ożga
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych