Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska członkinią komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki

 

12 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki powołał 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2021–2024. Niezmiernie miło nam poinformować, że w gronie członków komisji znalazła się prof. dr hab. Bożena Kiczorowska z Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Minister powołał członków komisji dyscyplinarnej spośród nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki lub sztuki i posiadających co najmniej stopień doktora.

Do obowiązków członków komisji dyscyplinarnej będzie należeć prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

źródło: gov.pl