Nabór wniosków o przyznanie studenckich stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego na 2021 r.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie studenckich stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego na 2021 rok.

 

O wsparcie mogą się ubiegać studenci zamieszkujący w województwie, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz wyróżniają się dodatkową działalnością naukową, badawczą lub społeczną. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do 31 stycznia br.

Stypendia w kwocie do 300 zł będą wypłacane przez kolejnych 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów studenckich oraz wymagane formularze są dostępne na:
umwl.bip.lubelskie.pl
www.lubelskie.pl/kultura/stypendia