Dr hab. Marial Flis, prof. uczelni o żubrach w lasach janowskich

Stado żubrów niedługo zamieszka w janowskich lasach. Zwierzęta będą systematycznie przewożone do specjalnej zagrody adaptacyjnej. Po 5 tygodniach zostaną wypuszczone na wolność.

 

O inicjatywie wypowiada się dr hab. Marian Flis, prof. uczelni z Zakład Gospodarki Łowieckiej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

 

Radio Lublin, 14.01.2021 r.