Wymiana Osobowa Studentów i Naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2021/2022 – Japonia

NAWA prowadzi nabór wniosków w ramach programu Wymiana Osobowa Studentów i Naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok 2021/2022 –Japonia.

Jak długo?
na okres 18 lub 24 miesięcy
Bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2022.

Dla kogo?
dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów. Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Do kiedy złożyć wniosek?
Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na [stronie NAWA]

Jak przebiega kwalifikacja kandydatów?
Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie.

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni japońskiej.

Jakie stypendium?
Stypendia wypłaca strona japońska

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie NAWA]