Nabór wniosków na zadania dotacyjne 2021 w WFOŚ w Lublinie

Centrum nauki informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej zachęca do składania wniosków o dotację/pożyczkę na realizację przedsięwzięć w ramach trzech osi priorytetowych: „Człowiek”, „Biosfera” oraz „Technologia”.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000,00 zł, natomiast maksymalna to 50 000,00 zł.

Nabór wniosków trwa od 29.12.2019 do 29.01.2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju finansowanych przez WFOŚiGW przedsięwzięć znajdują się na stronie internetowej www –>

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin).
 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki na ww. przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail: