Zmarł prof. dr hab. Józef Borowiec

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 11 stycznia 2021 r. zmarł w wieku 94 lat

Ś.P

Prof. dr hab. Józef Borowiec

Długoletni pracownik naukowy Instytutu Gleboznawstwa,

Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nauczyciel akademicki, Prodziekan Wydziału Rolniczego (obecnie Agrobioinżynierii)
Odszedł wybitny specjalista z zakresu gleboznawstwa i torfoznawstwa,

ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Dziekan i Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii,

pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

w Kościele pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5,

w dniu 18 stycznia o godz. 12.00.
Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała Zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej (od strony ul. Biała)