Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2021

 

Do 20 stycznia można zgłaszać kandydatów do konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

 

 

To już XI edycja konkursu, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, którym gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Z oczywistych powodów nie wiemy jeszcze, w jakiej formule odbędzie się gala wręczenia nagród (na pewno będziemy stawiać bezpieczeństwo na pierwszym planie), ale z pewnością zadbamy o to, żeby zwycięzcy konkursu w pandemicznym roku zostali należycie uhonorowani!

ANKIETA KONKURSOWA

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.
Więcej na stronie: www.studyinpoland.pl/interstudent