Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu zapraszają do publikowania w czasopiśmie Sustainability

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni do publikacji wyników badań w czasopiśmie Sustainability (70 pkt. według MEiN; IF 2019: 2.576; ISSN 2071-1050) w ramach Special Issue nt. “Contemporary Challenges to the Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas”.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
Dr hab. Anna Nowak, prof. UP
Dr hab. Armand Kasztelan, prof. UP
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu