Projekt dr. hab. inż. Arkadiusza Miaskowskiego, prof. uczelni z dofinansowaniem NAWA

Uprzejmie informujemy, że projekt dr hab. inż. Arkadiusza Miaskowskiego, prof. uczelni pracownika Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki Wydziału Inżynierii Produkcji, pt.  “Wykorzystanie inteligentnej cieczy magnetycznej do leczenia raka piersi metodą hipertermii magnetycznej” uzyskał dofinasowanie Dyrektora NAWA w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową. Kwota dofinansowania wynosi 34 000 zł.

Gratulujemy serdecznie!