V konkurs GOSPOSTRATEG – ogłoszenie naboru

W dniu 5.01.2021 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:
• Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego. (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
• Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
• Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI
(lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 roku (do godziny 16:00).

Pełne informacje na temat Zasad konkursu, Wniosku o dofinansowanie i Umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na stronie NCBR –>

Pytania dotyczące konkursu można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: gospostrateg-finanse-at-ncbr.gov.pl
• w pozostałych sprawach na adres: gospostrateg-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 483, (0-22) 39 07 140

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99,