Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Szanowni Państwo,
    
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Celem jest prezentacja aktywności badawczej w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów jest kierowana do doktorantów kształcących się na studiach 3. stopnia i w Szkołach Doktorskich. Celem Konferencji jest prezentacja działalności badawczej doktorantów, którzy będą również mogli zapoznać się z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną w krajowych jednostkach naukowych oraz podjąć dyskusję na temat aktualnych problemów naukowych w Polsce i na świecie.
 

Wydarzenia odbędą się w formie on-line w dniu 15 kwietnia 2021 r.
 

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7 sekcjach tematycznych:

  1. Agrobioinżynierii
  2. Medycyny Weterynaryjnej
  3. Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  4. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  5. Inżynierii Produkcji
  6. Nauk o Żywności i Biotechnologii
  7. Biologii Środowiskowej

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów ma charakter interdyscyplinarny.

 

Rejestracji uczestnictwa, przesłania zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 26 lutego 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie konferencji: up.lublin.pl/skn-konferencja

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.
 

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów
prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych