Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Szpryngielu

        Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 22 grudnia b.r., w wieku 77 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław SZPRYNGIEL – I Wiceprezes naszego Klubu. Urodził się On 10 sierpnia 1943 r. w Łucku, na Wołyniu, skąd po wojnie Rodzina Profesora – zmuszona do opuszczenia tych stron – zamieszkała na Ziemiach Odzyskanych, a Mieczysław Szpryngiel – po ukończeniu studiów pozostał w Lublinie.

     W szkole średniej, podczas studiów i w okresie pracy w naszej Uczelni Profesor  działał w kilku organizacjach paramilitarnych. Przede wszystkim był wybitnym działaczem Ligi Obrony Kraju. Za działalność w LOK uchwałą Rady Krajowej został  wyróżniony tytułem Honorowego Członka tej organizacji i wpisem do Honorowej Księgi przy ZG LOK, odznaczony Odznaką Honorową za Wybitne Zasługi dla LOK i Porcelanowym Krzyżem Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz wieloma innymi odznaczeniami lokowskimi. W młodości był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a w ostatnich pięciu latach życia należał i działał w Związku Piłsudczyków R.P.; był pułkownikiem tego stowarzyszenia.
     Profesor miał wiele zainteresowań pozazawodowych: zajmował się strzelectwem sportowym,  modelarstwem,  projektowaniem i wykonywaniem medali okolicznościowych (w tym i dla KOR LOK), uprawiał żeglarstwo, był także etycznym myśliwym. W wymienionych dziedzinach wyróżniał się wielką pomysłowością i olbrzymim zaangażowaniem.
         Odszedł od nas człowiek wyjątkowej pracowitości, wielkości serca, skromności i życzliwości.
Rodzinie zmarłego Profesora tą drogą składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.
                                                                                                 Prof. dr hab. Józef Kołodziej
                                                                                        Prezes KOR LOK przy UP w Lublinie