Zmarł Józef Kluch

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 26.12.2020 zmarł, przeżywszy 67 lat

 

 

ś. p.

Józef Kluch

  

długoletni, zasłużony pracownik 

Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt i  Katedry Anatomii Patologicznej, 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 

 

***

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 4 stycznia 2021 r. 

o godz. 11:00 w kościele parafialnym Św. S. Faustyny w Jakubowicach Konińskich 

Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała Zmarłego do grobu 

na cmentarzu w Dysie 


 

  

Dziekan i Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Pracownicy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt i Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sadowej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie