Nabór wniosków w programie TANGO

Centrum Nauki informuje, iż dnia 22.12.2020 r. został ogłoszony przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Maksymalne dofinansowanie w  ścieżce A obejmuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe i wynosi 250 tys. zł na projekt, w ścieżce B obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe i wynosi 3 mln zł na projekt a w ścieżce C obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz element koncepcyjny i wynosi 3 mln zł na projekt.

Informacje dotyczące zasad konkursu, wniosku i umowy o dofinansowanie znajdują się na stronie NCBR pod linkiem:
www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:
– runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
– runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem  w  V Konkursie TANGO zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Agnieszka Chilkiewicz – tel. 81 445 69 07, e-mail: