Podpisanie aneksu do porozumienia o współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

22 grudnia 2020 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podpisali aneks do porozumienia o współpracy z dnia 8 stycznia 2018 r.
Na podstawie aneksu powołani zostali przedstawiciele, którzy będą dokonywali szczegółowych uzgodnień dotyczących współpracy oraz koordynowali prace realizowane w ramach porozumienia.
Powołano następujące osoby:
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji)
  • Dr hab. inż. Artur Serafin– przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji)
  • Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA