Wywiad z Rektorem prof. Krzysztofem Kowalczykiem – Gazeta Wyborcza wydanie ogólnopolskie

Zapraszamy do lektury wywiadu pt. "Przenosimy osiągnięcia naukowe do gospodarki" z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem na łamach ogólnopolskiego dodatku Gazety Wyborczej "Mój Biznes" 22.12.2020 r.

Rozmowę prowadzi redaktor Jacek Brzuszkiewicz, laureat prestiżowej nagrody dziennikarskiej Grand Press 2020.

 

 

 

 

               

                                                                                     [Wywiad cz. 1]   [Wywiad cz. 2]