Legia Akademicka – rusza rekrutacja

Studencie!

 

Chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności? 

Interesujesz się problematyką obronności? 

Zastanawiasz się nad służbą w Wojsku Polskim lub w innych formacjach mundurowych?

 

Możesz przystąpić do IV edycji projektu szkolenia wojskowego „Legia Akademicka” Program „Legii Akademickiej” dzieli się na cześć teoretyczną i część praktyczną. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie w formie wykładów  w trakcie roku akademickiego. Uczestnicy zdobędą wiedzę o systemie obronnym naszego kraju, poznają też zakres działania misji Sił Zbrojnych RP. Po ukończeniu części teoretycznej w okresie wakacji odbędzie się  szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych.  Podczas odbywania ćwiczeń wojskowych uczestnicy za każdy dzień szkolenia otrzymują uposażenie.

 

Szkolenie prowadzone będzie w trzech modułach:

– podstawowym

– podoficerskim

– oficerskim

Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.

 

Wszelkich informacji udziela:  

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

w budynku przy ul. Głębokiej 28, pok. 357, tel. +81 531 96 40, 572 330 780

e-mail:

  

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” można składać w następujących miejscach:

 

Wypełniony wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy    

Formularz wniosku do pobrania w tym miejscu