Zmarł prof. dr hab. Julian Gajda

 

Z głębokim żalem zawiadamiany,

że 16 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 94 lat

 

Ś.P.

 

Prof. dr hab. Julian Gajda

Długoletni pracownik Katedry Łąkarstwa  i Kształtowania Krajobrazu, wybitny specjalista z zakresu łąkarstwa.
Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)
 w Lublinie,
Dyrektor Instytutu Uprawy Roli i Roślin AR w Lublinie
Prodziekan Wydziału Rolniczego,
Członek Rady Wydziału Rolniczego (obecnie Agrobioinżynierii)

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Diamentową Odznaką Honorową NOT, Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę z zakresu gospodarki łąkowo-pastwiskowej, promotora wielu prac doktorskich, cienionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan, Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej
przy ulicy Lipowej w Lublinie
w dniu 21 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00.