SONATINA 5, SHENG 2 – nabór wniosków

Centrum Nauki informuje, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą.


SHENG 2

Jest to konkurs mający na celu finansowanie badań podstawowych w ramach współpracy polsko-chińskiej. Kierownikiem polskiego zespołu badaczy musi być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Czas realizacji projektu to 36 m-cy. Wysokość finansowania nie może być mniejsza niż 250 tys. zł.
NCN przewidział całkowity budżet tego konkursu na 25 mln zł.

SONATINA 5
Konkurs wspiera młodych naukowców którzy w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. uzyskali stopnień doktora, lub tych, którzy uzyskają stopień doktora do 31.06.2021 r. Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Koniecznym jest również zaplanowanie stażu zagranicznego kierownika projektu trwającego od 3 do 6 m-cy.
Całkowity budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu:
SHENG 2 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez polsko-chińskie zespoły.

SONATINA 5 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. o godz. 16:00. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99,
Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, katarzyna.michalska@.up.lublin.pl