Ogłoszenie XII edycji konkursu w Programie LIDER

Centrum Nauki informuje, iż dnia 15.12.2020 r. został ogłoszony przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dwunasty konkurs w Programie LIDER.

 

 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców.

 

Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

 

Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.
    Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w XII edycji konkursu w Programie LIDER zostały określone w dokumentacji konkursowej (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępnej na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.

 

Wkrótce zostanie udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. W związku z powyższym należy śledzić aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XII.

 

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.