Ogłoszenie o naborze pracownika do Biura Eksploatacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika technicznego (elektryka) do Biura Eksploatacji
na podstawie umowy o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy


Opis stanowiska:
 1. Wykonanie napraw i przeglądów rozdzielni elektrycznych, instalacji elektrycznych.
 2. Utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Uczelni.
 3. Reagowanie i usuwanie awarii, a także analizowanie ich przyczyn i skutków.
 4. Kontrola stanu infrastruktury technicznej (instalacje elektryczne), bieżąca konserwacja i utrzymanie nadzorowanych urządzeń w pełnej sprawności.
 5. Wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

 

Wymagania:
 1. Minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie elektryk, elektromonter, elektroenergetyk.
 2. Wykształcenie kierunkowe elektryczne, energetyczne lub pokrewne.
 3. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 4. Samodzielność oraz skrupulatność w wykonywaniu zleconych zadań.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 2. Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie www.up.lublin.pl/druki);
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko techniczne” do dnia 22-12-2020 r. do godziny 14:00.