ZARZĄDZENIE NR 139 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2020 r.