XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

 
1 grudnia 2020 roku ruszył nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Konkurs jest przedsięwzięciem budującym kulturę innowacyjności w srodowisku akademickim.
 
W konkursie mogą wziąć udział studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
 
Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. 
 
Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.
 
Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz wniosek zgłoszeniowy na stronie https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/