Nasi pracownicy w zespołach tworzących Strategię Rozwoju Miasta Lublin 2030

Miło nam poinformować, że 11 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało członkami Tematycznych Grup Roboczych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Lublin do 2030 roku.

Tematyczne Grupy Robocze stanowią jeden z kluczowych elementów procesu tworzenia Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021‒2030. Zadaniem TGR będzie selekcja, uporządkowanie i wzbogacenie o wiedzę ekspercką najlepszych pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Wynikiem prac TGR będą rekomendacje odnośnie celów strategicznych i działań, które stanowić będą wkład do Strategii Lublin 2030 poparty mandatem społecznym uczestników tego procesu.

W ramach prac nas Strategią powołano 12 Tematycznych Grup Roboczych:
TGR 1: Akademickość
TGR 2: Dobre sąsiedztwo
TGR 3: Edukacja
TGR 4: Inteligentna i zrównoważona gospodarka
TGR 5: Kultura i przemysły kreatywne
TGR 6: Metropolia
TGR 7: Miasto społeczne wrażliwe
TGR 8: Miasto zielone
TGR 9: Partycypacja i współrządzenie
TGR 10: Sport
TGR 11: Turystyka
TGR 12: Urbanistyka i mobilność miejska

W skład grup weszły osoby silnie związane z Lublinem i zainteresowane jego przyszłością, wyłonione spośród setek kandydatów w otwartym procesie rekrutacji. Wśród członków TGRów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

TGR 1: mgr n. prawn. Paweł Marczak, Biuro Rektora; mgr Agnieszka Wasilak, Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej
TGR 2: dr Małgorzata Sosnowska, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
TGR 4: dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu; dr Agnieszka Komor, Katedra Zarządzania i Marketingu
TGR 8: dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej; prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; dr Margot Dudkiewicz, Katedra Architektury Krajobrazu

TGR 10: dr Bożena Bednarska, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
TGR 11: lider grupy mgr Agata Kobyłka, Katedra Turystyki i Rekreacji; dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni, Katedra Turystyki i Rekreacji

 

Prace w ramach Tematycznych Grup Roboczych są realizowane w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowanego przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014‒2020 oraz z budżetu państwa.

Uwzględnienie wiedzy i doświadczenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w tworzeniu Strategii przyczyni się do zwiększenia możliwości współpracy z Miastem Lublin.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w TGR serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!