ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie wyceny aktuarialnej rezerw

Lublin, 10.12.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert na wykonanie wyceny aktuarialnej rezerw na dzień bilansowy 31.12.2020 r., 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r.

 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie działając w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19, Ustawę o Rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 zaprasza podmioty uprawnione  do wykonania wyceny aktuarialnej rezerw na dzień bilansowy 31.12.2020 r. , 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. Wyliczeniu mają podlegać odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Raport powinien zawierać metodologię wyliczeń oraz przyjętych założeń, rozbicie rezerw na część krótko i długoterminową oraz na poszczególne świadczenia ponadto w razie takiego żądania wyjaśnienia dla audytora oraz innych organów kontrolujących.
Liczba pracowników na dzień 30.11.2020 r. wynosi 1426

Raporty powinny być przedłożone:
1. Za 2020 r. do 20 stycznia 2021  r.
2. Za 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
3. Za 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
i płatne po  dostarczenia raportu.

Kontakt telefoniczny w zakresie przedmiotu zamówienia :  81 4456728

Oferty należy składać do 23 grudnia 2020 r.