INFORMACJE NA TEMAT PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lista aktualnych zarządzeń i ogłoszeń dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną przez COVID-19:

 

10 lutego 2021 r. — Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021: zobacz więcej

8 grudnia 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 139 w sprawie prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze zimowym 2020/2021: zobacz więcej

8 grudnia 2020 r. — Komunikat dla studentów na temat bieżącej sytuacji w związku z zarządzeniem Rektora nr 139: zobacz więcej

28 października 2020 r. — Zarządzenie Rektora nr 120 — Wprowadzenie (do odwołania) prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających, studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość: zobacz więcej


15 października 2020 r.
— Zarządzenie Rektora nr 115 — Tymczasowe (od 17 do 31.10.2020) zdalne prowadzenie zajęć dydaktycznych; Zobacz więcej