Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało opublikowane

Zarządzenie 131/2020 z dnia 26.11.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie