Komunikat dla studentów na temat bieżącej sytuacji

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że zarządzenie Rektora nr 139 z 8 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzenia wybranych zajęć w formie tradycyjnej nie oznacza, że wszyscy studenci wracają 14 grudnia 2020 r. na zajęcia w formie tradycyjnej.

Zarządzenie dopuszcza możliwość przeprowadzenia od 14 grudnia 2020 r.  koniecznych ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, staży klinicznych oraz badań związanych z  przygotowaniem prac dyplomowych.

Dziekani Wydziałów zadecydują o tym, które zajęcia muszą zostać przeprowadzone w formie tradycyjnej, aby zapewnić realizację efektów uczenia się. W tym celu zostanie przedstawiony harmonogram realizacji wybranych zajęć dydaktycznych.

Dziekani dokładają wszelkich starań, aby jak najbardziej zoptymalizować pobyt studentów na uczelni. Na przykład jeden rocznik (z podziałem na grupy) będzie realizować zajęcia zajęcia w ciągu jednego dnia i w jednym budynku.

Informacja o harmonogramie zajęć zostanie zamieszczona na stronach wydziałowych, a nauczyciele prowadzący zajęcia przekażą informację swoim grupom studenckim.

Rozumiejąc Wasze zaniepokojenie zapewniamy, że Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo i racjonalnie rozłożyć konieczne do przeprowadzenia zajęcia w formie tradycyjnej.

Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość. Prosimy o śledzenie informacji na stronach wydziałowych i zapraszamy do kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Jednocześnie informujemy, że do Waszej dyspozycji pozostają miejsca w Domach Studenckich UP w Lublinie. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy kontaktować się z Biurem Domów Studenckich: tel. 81 441 14 80