Projekt prof. dr. hab. Dariusza Dzikiego z dofinansowaniem w konkursie TANGO

Miło nam poinformować, że projekt prof. dr hab. Dariusza Dzikiego, z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu TANGO.

IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wniosek pt. "Ciastka kruche wzbogacone dodatkiem zielonej kawy i obniżonej kaloryczności jako nowy produkt funkcjonalny" przygotowany przez prof. dr hab. Dzikiego, otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę: 215 187.50 PLN.

Okres realizacji projektu to: 01.02.2021 r. – 30.04.2022 r.

Projekt równolegle realizuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe, które mają na celu pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą oraz wdrożeniem wyników. Część badawczo-rozwojowa obejmuje optymalizację warunków wytwarzania i otrzymanie ciastek kruchych o obniżonej kaloryczności wzbogaconych mąką z zielonej kawy. Pierwszy etap prac koncepcyjnych obejmuje analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązania, drugi zaś kompiluje wyniki części B+R oraz etapu I-go i obejmuje opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych pomocnych w pozyskaniu krajowego partnera z branży piekarniczej, reprezentującego stronę podażową w/w rynku.