Zarządzenie Rektora w sprawie prowadzenia wybranych zajęć w formie tradycyjnej

Drodzy Studenci i Doktoranci,

 

8 grudnia 2020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora nr 139 w sprawie prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze zimowym 2020/2021.

 

Zgodnie z Zarządzeniem od  14 grudnia  2020  r. do  końca  semestru zimowego 2020/2021 dopuszcza się realizację w trybie tradycyjnym w budynkach Uczelni wybranych zajęć dydaktycznych, tj. ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, staży klinicznych oraz badań związanych z przygotowaniem prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających oraz na studiach doktoranckich.

 

Harmonogram realizacji wybranych zajęć dydaktycznych będzie udostępniony na stronach wydziałowych.

 

Pełna treść zarządzenia dostępna pod tym adresem.