Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za miejsce w domu studenckim wnoszonej w grudzień 2020 r.

pdf