Naukowe zasoby elektroniczne dostępne w sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zachęcamy Państwa do wykorzystywania w celach naukowych i dydaktycznych, bogatej oferty zasobów elektronicznych prenumerowanych za pośrednictwem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ofercie posiadamy zarówno zasoby polskojęzyczne (np. EMIS, IBUK, Polska Bibliografia Lekarska) jak i obcojęzyczne, w tym pełnotesktowe bazy (np.  American Chemical Society, Cambridge University Press, Oxford Journals, Science Direct, Springer, Taylor and Francis, Wiley), wielodziedzinową platformę EBSCOhost (z bazami m.in.: Environmental Complete, Art & Architecture Source, Academic Research Source), oraz bazy bibliograficzno-abstraktowe (CAB Abstract, Scopus, Web of Science).

Polecamy szczególnie platformę książek elektronicznych IBUK Libra, zawierającą m.in. podręczniki akademickie. Jest to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN dla instytucji, z całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin. Obecnie dysponujemy kolekcją 2 169 książek powiązanych z profilem Uczelni.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mogą korzystać z licencjonowanych zasobów elektronicznych także poza siecią uczelnianą dzięki systemowi HAN. Dane do logowania są takie jak w przypadku katalogu bibliotecznego.

Pełna oferta zasobów elektronicznych wraz z ich opisem znajduje się w zakładce Zasoby (Bazy Danych/E-czasopisma/E-książki/Lista A-Z) bg.up.lublin.pl/biblioteka

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasobów elektronicznych prosimy o kontakt z Odziałem Informacji Naukowej:
tel: 081 445 62 27, e-mail:

Pytania można kierować również w aplikacji Teams poprzez czat zespołu Biblioteka Główna UP. Przypominamy też o funkcji “Chat” towarzyszącej oprogramowaniu poczty elektronicznej, z którego korzysta Uczelnia.

Naukowe zasoby elektroniczne
dostępne w sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dla pracowników, doktorantów oraz studentów:


Nazwa bazy Link Typ bazy Kolekcje tematyczne
ACS Publications http://han.bg.up.lublin.pl/han/acs-publications pełnotekstowa chemia
Academic Research Source eJournals http://han.bg.up.lublin.pl/han/academic-research-source-ejournals/ pełnotekstowa ekonomia, biznes, rolnictwo, technologia, nauk ścisłe, medycyna, nauk społecznych
Academic Research Source eBooks http://han.bg.up.lublin.pl/han/academic-research-soure-ebooks/ pełnotekstowa ekonomia, biznes, rolnictwo, technologia, nauk ścisłe, medycyna, nauk społecznych
Art & Architecture Source http://han.bg.up.lublin.pl/han/art—architecture-source/ pełnotekstowa architektura i sztuka
CAB Abstract (na platformie EBSCOhost) http://han.bg.up.lublin.pl/han/cab-abstract–na-platformie-ebscohost-/ bibliograficzno-

abstraktowa

biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. Środowiska, ogrodnictwo
Cambridge University Press http://han.bg.up.lublin.pl/han/cambridge-university-press/ pełnotekstowa biologia, nauka, technologia, medycyna
EBSCOhost http://han.bg.up.lublin.pl/han/ebscohost pełnotekstowa biznes, ekonomia, informatyka, medycyna, rolnictwo, zarządzanie oraz nauki ścisłe i techniczne
EBSCO – Environmental Complete http://han.bg.up.lublin.pl/han/ebsco—environmental-complete/ pełnotekstowa ochrona środowiska
Elsevier – zob. Science Direct
EMIS – Emerging Markets Information Service/Municipium

 

http://han.bg.up.lublin.pl/han/-emis—emerging-markets-information-service-municipium/ pełnotekstowa ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom
Ibuk Libra

 

http://han.bg.up.lublin.pl/han/ibuk-libra pełnotekstowa

– KSIĄŻKI

nauki matematyczno-

przyrodnicze,

ekonomiczne, sport, kryminalistyka

JCR http://han.bg.up.lublin.pl/han/jcr/ bibliometryczna Wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism (zawiera wykaz najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism naukowych na świecie oraz różnorodne statystyki wykorzystania ich przez światową społeczność naukową).

Znajdziemy tutaj czasopisma:

– najbardziej popularne w danej dziedzinie,

– mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,

– publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny.

Knovel http://han.bg.up.lublin.pl/han/knovel pełnotekstowa

– KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych

biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska
Medline http://han.bg.up.lublin.pl/han/medline bibliograficzno-

abstraktowa

medycyna
Oxford Journals http://han.bg.up.lublin.pl/han/oxford-journals/ pełnotekstowa biologia, przyroda
PBL – Polska Bibliografia Lekarska http://han.bg.up.lublin.pl/han/polska-bibliografia-lekarska bibliograficzna medycyna i nauki pokrewne
Polskie Normy http://han.bg.up.lublin.pl/han/polskie-normy pełnotekstowa Zawiera treści Polskich Norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Science Direct http://han.bg.up.lublin.pl/han/science-direct pełnotekstowa chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ekonomia, biznes i zarządzanie, nauki techniczne, przyrodnicze i medyczne
Scopus http://han.bg.up.lublin.pl/han/scopus bibliograficzno-

abstraktowa

nauki matematyczno-przyrodnicze, techniczne, medyczne i humanistyczne
Springer http://han.bg.up.lublin.pl/han/springer/ pełnotekstowa nauki ścisłe, techniczne, medyczne  oraz  przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, biologiczne, społeczne, ochrona środowiska, zarządzanie oraz ekonomia.
Taylor&Francis http://han.bg.up.lublin.pl/han/taylor-francis/ pełnotekstowa kolekcja: Science &Technology
Taylor&Francis/CRC Press http://han.bg.up.lublin.pl/han/taylor—francis-press pełnotekstowa

-KSIĄŻKI

biologia, przyroda
Web of Science http://han.bg.up.lublin.pl/han/web-of-science bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa Ponad 12 500 tytułów bieżących czasopism wydawanych na całym świecie, 148 000 sprawozdań z konferencji z zakresu nauk ścisłych, społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, ponad 55 milionów rekordów opisów bibliograficznych, 1,2 miliarda cytowani i  około 70000 opisów książek.
Wiley http://han.bg.up.lublin.pl/han/wiley-online-library pełnotekstowa nauki matematyczno-przyrodnicze