Podpisanie umowy o współpracy z Lubelskim Centrum Konferencyjnym

17 listopada 2020 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, podpisał umowę o współpracy z Lubelskiem Centrum Konferencyjnym, reprezentowanym przez Dyrektora Aleksandra Batorskiego.

[GALERIA ZDJĘĆ]

Głównym celem współpracy są działania przyczyniające się  do rozwoju turystyki biznesowej, kongresowej i targowej, poprzez wsparcie procesów rozwoju gospodarczego i intelektualnego, wymianę wiedzy oraz pogłębianie współpracy między środowiskiem uniwersyteckim a samorządowym.  

Inicjatorem współpracy ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni. Działaniami LCK kieruje kierownik Lubelskiego Convention Bureau dr Katarzyna Urban. Podczas spotkania obie Panie przedstawiły zrealizowane dotychczas wspólne działania i projekty oraz plan współpracy na najbliższe lata.

informacje medialne:

lcklubelskie.pl