Apel o oddanie osocza Ozdrowieńców dla potrzebującego Pracownika Uczelni

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci i Absolwenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Zwracam się z gorącą prośbą do Ozdrowieńców, którzy zakończyli walkę z zakażeniem COVID-19 o oddanie osocza dla jednego z Pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Szczególny apel kieruję do osób z grupą krwi B RH+. Państwa dar ma ogromną wartość, może uratować życie innym.

Osoby, które zechciałyby  oddać  osocze  uprzejmie proszę o kontakt  z Dziekanatem Wydziału Medycyny  Weterynaryjnej  tel. 81 528 47 24 lub 81 528 47 22, e-mail

Dziękuję za Państwa życzliwą odpowiedź na apel, która jest wyrazem wzajemnej troski.

dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej